Alergiczne Zapalenie Pęcherzyków Płucnych

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, znane również jako eozynofilowe zapalenie pęcherzyków płucnych (EAA), jest chorobą zapalną, która dotyka pęcherzyków płucnych, czyli małych worków powietrznych w płucach, które umożliwiają wymianę gazową. Jest to rzadka forma zapalenia płuc, która często występuje u osób narażonych na określone alergeny lub czynniki środowiskowe.

Objawy

Objawy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych mogą być różnorodne i obejmować:

 • Kaszel
 • Duszność
 • Gorączka
 • Wymioty
 • Utrata masy ciała

Przyczyny

Przyczyny alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych mogą obejmować:

 • Ekspozycja na alergeny środowiskowe, takie jak pyłki roślin, kurz, pleśń
 • Kontakt z toksycznymi substancjami chemicznymi
 • Palenie papierosów
 • Genetyka

Diagnostyka

Diagnostyka alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych obejmuje:

 • Wywiad medyczny
 • Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK) płuc
 • Badania krwi w celu oceny poziomu eozynofili
 • Biopsja pęcherzyków płucnych

Leczenie

Leczenie alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych może obejmować:

 • Unikanie czynników wywołujących
 • Stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak kortykosteroidy
 • Tlenoterapia
 • Terapia inhalacyjna
 • Przeszczepy płuc (w przypadkach zaawansowanych)

Profilaktyka

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, zaleca się:

 • Unikanie kontaktu z alergenami
 • Zaprzestanie palenia papierosów
 • Regularne wietrzenie pomieszczeń
 • Utrzymywanie zdrowego trybu życia

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest poważną chorobą zapalną, która wymaga odpowiedniej diagnozy i leczenia. Osoby z podejrzeniem EAA powinny jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, aby rozpocząć odpowiednią terapię i zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy kilka często zadawanych pytań dotyczących alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych:

PytanieOdpowiedź
Czy alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest chorobą dziedziczną?Chociaż genetyka może odgrywać rolę w predyspozycji do tej choroby, nie jest ona bezpośrednio dziedziczona.
Jakie są najczęstsze objawy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych?Najczęstsze objawy to kaszel, duszność, gorączka, wymioty oraz utrata masy ciała.
Czy palenie papierosów może zwiększać ryzyko zachorowania na EAA?Tak, palenie papierosów jest jednym z czynników ryzyka alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych.
Czy istnieją inne formy zapalenia płuc podobne do EAA?Tak, istnieją inne formy zapalenia płuc, ale EAA charakteryzuje się specyficznymi cechami, takimi jak eozynofilia.

Wpływ środowiska na alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Badania sugerują, że eksponowanie się na pewne substancje chemiczne w miejscu pracy lub środowisku może zwiększyć ryzyko rozwoju alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Substancje takie jak zanieczyszczenia powietrza przemysłowego lub toksyczne pyły mogą prowadzić do stanów zapalnych w płucach, co może przyczynić się do rozwoju EAA.

Photo of author

Norbert