Alergiczne zapalenie spojówek ICD-10

Alergiczne zapalenie spojówek, znane również jako alergiczne zapalenie spojówek (AZS), jest to stan zapalny spojówek oczu, który jest spowodowany reakcją alergiczną na różne substancje drażniące, takie jak pyłki roślin, kurz, sierść zwierząt lub roztocza. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10), alergiczne zapalenie spojówek ma swoje własne oznaczenie diagnostyczne.

Diagnoza i kody ICD-10 dla alergicznego zapalenia spojówek

Aby zdiagnozować alergiczne zapalenie spojówek, lekarz przeprowadza dokładne badanie fizykalne oraz zbiera informacje dotyczące historii medycznej pacjenta i objawów, takich jak świąd, zaczerwienienie i łzawienie oczu. Po dokładnej ocenie lekarz może zastosować odpowiedni kod ICD-10 do dokładnego zidentyfikowania diagnozy.

Według ICD-10, alergiczne zapalenie spojówek może być zidentyfikowane za pomocą kilku kodów, w zależności od szczegółowych objawów i cech choroby. Oto kilka przykładowych kodów ICD-10, które są używane w przypadku alergicznego zapalenia spojówek:

Kod ICD-10Opis
H10.1Alergiczne zapalenie spojówek ostra
H10.11Alergiczne zapalenie spojówek ostra, w tym koniunktivitis, wskazuje inne alergeny
H10.12Alergiczne zapalenie spojówek ostra, w tym koniunktivitis, bez wskazywania innych alergenów

Leczenie alergicznego zapalenia spojówek

Leczenie alergicznego zapalenia spojówek może obejmować kilka różnych podejść, w zależności od nasilenia objawów i indywidualnych potrzeb pacjenta. Metody leczenia mogą obejmować:

 • Unikanie alergenów, które wywołują reakcję
 • Stosowanie kropli do oczu lub maści przeciwhistaminowych lub steroidowych
 • Przepisywanie leków przeciwhistaminowych lub leków przeciwalergicznych doustnie
 • Stosowanie chłodnych okładów na oczy w celu złagodzenia objawów

Profilaktyka i zarządzanie alergicznym zapaleniem spojówek

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergicznego zapalenia spojówek oraz kontrolować objawy u osób już zdiagnozowanych, istnieje kilka zaleceń profilaktycznych i zarządzania:

 • Unikanie kontaktu z substancjami alergennymi, takimi jak pyłki, kurz i sierść zwierząt
 • Regularne czyszczenie i odkurzanie domu, aby zmniejszyć ilość alergenów
 • Stosowanie okularów przeciwsłonecznych na zewnątrz, aby chronić oczy przed pyłkami i innymi alergenami
 • Regularne stosowanie leków przeciwhistaminowych lub steroidowych zgodnie z zaleceniami lekarza

Alergiczne zapalenie spojówek, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10), jest określone przez swoje własne kody diagnostyczne. Diagnoza i leczenie tego schorzenia wymaga współpracy z lekarzem, a stosowanie odpowiednich metod leczenia oraz zarządzanie objawami może przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów dotkniętych tą dolegliwością.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alergicznego zapalenia spojówek

Oto kilka często zadawanych pytań na temat alergicznego zapalenia spojówek:

 • Czy alergiczne zapalenie spojówek jest dziedziczne?
 • Jakie są główne objawy alergicznego zapalenia spojówek?
 • Czy istnieją inne metody leczenia, oprócz tych wymienionych?
 • Jak długo trwa typowy epizod alergicznego zapalenia spojówek?

Odpowiedzi na te pytania mogą być zróżnicowane w zależności od przypadku, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem w przypadku wątpliwości.

Czy alergiczne zapalenie spojówek jest dziedziczne?

Choć dokładne przyczyny alergicznego zapalenia spojówek nie są w pełni zrozumiałe, istnieje pewne skłonności genetyczne do reakcji alergicznych, co może predysponować do wystąpienia tej choroby u osób z rodzinnej historią alergii.

Jakie są główne objawy alergicznego zapalenia spojówek?

Główne objawy alergicznego zapalenia spojówek obejmują świąd, zaczerwienienie, łzawienie oczu, oraz uczucie pieczenia lub uczucie piasku w oczach. Niektórzy pacjenci mogą również doświadczać obrzęku powiek.

Czy istnieją inne metody leczenia, oprócz tych wymienionych?

Oprócz wymienionych metod leczenia, istnieją również terapie immunologiczne, które mogą być stosowane u niektórych pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek, jednakże ich skuteczność może się różnić w zależności od przypadku.

Jak długo trwa typowy epizod alergicznego zapalenia spojówek?

Czas trwania epizodu alergicznego zapalenia spojówek może być zróżnicowany. U niektórych pacjentów objawy mogą ustępować w ciągu kilku dni po uniknięciu kontaktu z alergenem, podczas gdy u innych mogą się utrzymywać przez dłuższy okres, wymagając regularnego leczenia i zarządzania.

Photo of author

Norbert